top of page
Kakovost (QA): Image
Business Graphs

Zagotavljanje kakovosti (QA)

Zagotavljanje kakovosti je proces s katerim želimo zadovoljiti potrebe naročnika in zagotoviti skladnost produkta z zapisanimi zahtevami v dokumentaciji (največkrat dokument imenujemo funkcionalna in tehnična specifikacija). Kakovost nekega produkta je dosežena, ko je naročnik zadovoljen in končni produkt ustrezen.


V našem podjetju se zavedamo pomembnosti zagotavljanja kakovosti produktov s področja informacijske tehnologije, zato smo oblikovali skupino ekspertov za to področje. Naši predstavniki so visoko specializirani in imajo za sabo veliko raznovrstnih izkušenj. Posamezniki so se skozi svoj razvoj srečevali z različnimi panogami in področji kot so telekomunikacije, spletne trgovine, portali, zavarovalništvo, bančništvo, igralništvo itd., kjer je bilo potrebno zagotoviti kakovost programske opreme in so pripravljeni na nove naloge in izzive.


Za kakovostno opravljeno delo in stremenje k popolnosti programske opreme je nujna vključenost testerjev v vseh fazah procesa razvoja. Ne smemo pozabiti na prisotnost velike mere natančnosti, odgovornosti, idej kako nekaj stestirati, doslednosti, itd. Naša skupina strokovnjakov je primerna tako za delo na zalednih aplikacijah (back-end) kot tudi za delo na aplikacijah, ki jih bodo uporabljali končni uporabniki (front-end). Z raznovrstnim znanjem pokrivajo širok spekter testiranja: od priprave avtomatskih testov, priprave testnih primerov, vodenja evidence rezultatov, predlogov za izboljšave kot tudi ročnega testiranja, ki je namenjeno predvsem odkrivanju vizualnih napak.
Pri svojem delu uporabljamo številne metode, dobre prakse in vodila. Svoje znanje ekipa ekspertov stalno izboljšuje z najrazličnejšimi izobraževalnimi delavnicami, seminarji in srečanji.

Kakovost (QA): Text

Začnimo!

Hvala za Vaše sporočilo.

bottom of page