top of page
Home: Storitve
hand-holding-sleepy-little-baby_edited.jpg
adorable-kid-thinking-with-copy-space.jpg
image-hesitant-unshaven-european-man-with-thick-beard-holds-chin-purses-lips-with-clueless
what-it-means-be-white-collar-cropped-shot-handsome-mature-businessman-corporate-attire.jp

Start

V projekt se vključimo v izhodiščni točki. S pomočjo analiz in naprednih metod najdemo rešitve.

Develop

Rezultate analize vpeljemo v informacijsko rešitev. Težimo k razvoju najboljše informacijske rešitve.

Integrate

Natančno preverimo delovanje, izgled in vsebino informacijske rešitve v vseh fazah razvoja.

Complete

Ustrezno rešitev predamo v uporabo končnim uporabnikom. V času vzdrževanja pa iščemo izboljšave, ki bi uporabo še poenostavile.

Home: O nas

Hi! We are Applet

Smo skupina strokovnjakov, ki zagotavljamo naročnikom pripravo, analizo, uvedbo, izvedbo in vzdrževanje informacijskih rešitev. Pri svojem delu smo proaktivni, težimo k perfekcionizmu in smo usmerjeni k ciljem. S svojimi izkušnjami na področju informacijske tehnologije pripomoremo k bolj strukturiranemu pristopu in izvajanju nalog na projektih. Naše vodilo je želja po stalnem napredku s pomočjo inovativnih rešitev, stalnih izboljšav in svetovanjem na področju optimizacij poslovnih procesov.

Home: Opis Storiev

Kakovost (QA)

Informacijske rešitve pripravlja človek in posledično imajo le-te napake, ker smo zmotljivi. Z našo trdo voljo in natančnostjo stremimo k popolnosti in odkrivanju čim večjega števila napak v vseh fazah razvoja. Nemoteno delovanje informacijske rešitve je naš glavni cilj.

Poslovna analitika

Svojim strankam pomagamo pri analiziranju poslovnih procesov in iskanju najboljših rešitev na področju informatike. S svojimi znanji in izkušnjami optimiziramo uporabo informacijskih rešitev in zasledovanje zastavljenih poslovnih ciljev.

Projektno vodenje

Naši strokovnjaki vam s svojimi izkušnjami in znanjem pomagajo pri izvedbi in vodenju projektov na področju informatike. Nemoten potek projekta je naloga naših projektnih vodij, ki to zagotavjajo z ustrezno koordinacijo projektne skupine in spremljanjem izvajanja aktivnosti na projektu.

Začnimo!

Hvala za Vaše sporočilo.

Home: Povežimo se
bottom of page