hand-holding-sleepy-little-baby_edited.jpg
adorable-kid-thinking-with-copy-space.jpg
image-hesitant-unshaven-european-man-with-thick-beard-holds-chin-purses-lips-with-clueless
what-it-means-be-white-collar-cropped-shot-handsome-mature-businessman-corporate-attire.jp

Start

V projekt se vključimo v izhodiščni točki. S pomočjo analiz in naprednih metod najdemo rešitve.

Develop

Rezultate analize vpeljemo v informacijsko rešitev. Težimo k razvoju najboljše informacijske rešitve.

Integrate

Natančno preverimo delovanje, izgled in vsebino informacijske rešitve v vseh fazah razvoja.

Complete

Ustrezno rešitev predamo v uporabo končnim uporabnikom. V času vzdrževanja pa iščemo izboljšave, ki bi uporabo še poenostavile.

 

Hi! We are Applet

Smo skupina strokovnjakov, ki zagotavljamo naročnikom pripravo, analizo, uvedbo, izvedbo in vzdrževanje informacijskih rešitev. Pri svojem delu smo proaktivni, težimo k perfekcionizmu in smo usmerjeni k ciljem. S svojimi izkušnjami na področju informacijske tehnologije pripomoremo k bolj strukturiranemu pristopu in izvajanju nalog na projektih. Naše vodilo je želja po stalnem napredku s pomočjo inovativnih rešitev, stalnih izboljšav in svetovanjem na področju optimizacij poslovnih procesov.

 

Kakovost (QA)

Informacijske rešitve pripravlja človek in posledično imajo le-te napake, ker smo zmotljivi. Z našo trdo voljo in natančnostjo stremimo k popolnosti in odkrivanju čim večjega števila napak v vseh fazah razvoja. Nemoteno delovanje informacijske rešitve je naš glavni cilj.

Poslovna analitika

Svojim strankam pomagamo pri analiziranju poslovnih procesov in iskanju najboljših rešitev na področju informatike. S svojimi znanji in izkušnjami optimiziramo uporabo informacijskih rešitev in zasledovanje zastavljenih poslovnih ciljev.

Projektno vodenje

Naši strokovnjaki vam s svojimi izkušnjami in znanjem pomagajo pri izvedbi in vodenju projektov na področju informatike. Nemoten potek projekta je naloga naših projektnih vodij, ki to zagotavjajo z ustrezno koordinacijo projektne skupine in spremljanjem izvajanja aktivnosti na projektu.

Začnimo!

Hvala za Vaše sporočilo.