EN | SI

Poslovna analitika

Skozi hiter razvoj področja informatike se je pojavila potreba po bolj natančnem definiranju poslovnih procesov, potreb in zahtev, ki jih posamezno podjetje ima, da lahko zasleduje svoje strateške cilje poslovanja.

Poslovna analitika predstavlja nabor nalog, znanj, tehnik in uporabe dobrih praks ter priporočil, ki pripomorejo k odkrivanju poslovnih potreb, poslovnih težav in priložnosti s katerimi se srečuje podjetje. Naloga analitike je najti celovito rešitev za zasledovanje ciljev projekta oziroma podjetja.

Namen poslovne analitike je minimizirati razkorak med poslom in informacijsko rešitvijo, ki deluje kot podpora poslovnim procesom. Rešitve, ki jih naši analitiki oblikujejo s pomočjo poslovnih modelov, se odražajo v obliki pripravljene dokumentacije (specifikacije, navodila, podporni dokumenti, zbrane želje naročnika itd.) in sodelovanja pri razvoju oziroma konfiguraciji informacijske rešitve.

Prednosti uporabe poslovne analitike pri uvajanju ali prenovi informacijskih rešitev so:

Začnimo!